top of page
Admissions.png
Become part of something special....

Aansoeke is oop vanaf 11 Maart 2024 tot 12 April 2024

Die volgende dokumentasie moet by die aansoek aangeheg word:

1. Leerder se geboorte sertifikaat

2. Laaste skoolrapport

3. Beide ouers se ID's

4. Bewys van adres

Gewaarmerkte dokumente is nodig

Doen aansoek by ten minste drie skole (insluitend die skole naaste aan u huis)

Kliek op die onderstaande skakel om aanlyn aansoek te doen

Applications are open from 11 March 2024 until 12 April 2024.

The following documents must be attached to the application:

1. Learner's birth certificate

2. Last school report card

3. Copies of both parents' IDs

4. Proof of address

Certified copies of all documents are required

Apply to at least three schools (including the ones closest to your home)

Click on the below link to apply online.

bottom of page