top of page
Gedenknaald.png

Die drie naalde :

Die drie naalde is die hoof versiering van hierdie monument. Al drie naalde is verskeie lengtes gemaak. Al drie naalde speel ‘n hoofrol in die skool ;nie een van die drie kan sonder die ander een funksioneer nie. Al drie het mekaar nodig om dit ‘n eenheid te maak. In die middel van die drie naalde is die skoolwapen. Laasgenoemde wat sentraal tussen die drie naalde staan ,bring die drie naalde saam as ‘n eenheid wat President maak wat dit is. 

Die drie hoofopskrifte op die naalde lees as volg:

                                                                                                    LEERDERS : Die kinders wat vanaf  die eerste dag op 22 Januarie                                                                                                                                    1964 deur hierdie deure gekom en gegaan het. Hier is                                                                                                                                 en word hulle steeds geslyp om ‘n sukses van die lewe                                                                                                                                 daarbuite te maak. Sonder leerders kan die skool nie                                                                                                                                   funksioneer en voortgaan nie.

                                                                                                    OUERS :         Alle ouers en weldoeners wat in die 50 jaar gehelp het                                                                                                                                 om hierdie skool te bou en te verbeter ten bate van die                                                                                                                                 kinders. Ouers wat oor die jare op rade gedien het en                                                                                                                                   weldoeners wat die skool finansieël help bou het. Die                                                                                                                                   ouers wat ook die skool en sy onderwysers toevertrou                                                                                                                                 het met die veiligheid en die opvoeding van hul                                                                                                                                               kinders.

                                                                                                    SKOOL :          Sonder onderwysers kan die kinders nie geleer en                                                                                                                                         geslyp word vir die lewe daarbuite nie. Dit geld ook vir                                                                                                                                 alle werkers in die skool wat help om die skool te laat                                                                                                                                   vloei. Onderwysers speel ook ‘n rol as mentors en is 'n                                                                                                                                 simbool van hoop aan leerders. Oudleerders van die                                                                                                                                     skool wat vandag top sakemanne is getuig dat die                                                                                                                                         onderwysers van die skool hulle die mense gemaak                                                                                                                                     het wat hulle vandag is. Die gebou en terrein self:                                                                                                                                           sonder hierdie mooi skoolgebou sou niks moontlik                                                                                                                                         gewees het nie en sou President niks meer as ‘n blote                                                                                                                                   gedagte gewees het nie.

Hierdie seël moet geopen word in 2039 met die skool se 75ste bestaansjaar.

bottom of page